IFC International Freight Consolidators

Jupiterweg 1a
4782 SE Moerdijk
Netherlands
Tel: 0031 168 40 94 94
Fax: 0031 168 40 94 70

P.O. Box 6092
4780 LX Moerdijk
Netherlands

Mail sturen? Klik hier

KvK No. 24161910

 

Vindt uw weg naar IFC. Klik op de kaart

 
Vraag snel een
offerte
aan Klik hier

 

   IFC International Freight Consolidator - Jupiterweg 1a - 4782 SE Moerdijk - Netherlands - Tel: 0031 168 40 94 94 - Fax: 0031 168 40 94 70